Առաջադրանքներ

Իննսունինը, երրորդ, չորրորդ, հիսունյոթ, հարյուր քառասունինը, երկու հազար չորս հարյուր երեսունվեց, Գտնել հոմանիշները․                                                                                      […]

Խոսեի սանդալները

Շատ տարիներ առաջ, անհիշելի ժամանակներում Բրազիլիայի հյուսիսի գյուղերից մեկում ապրում էր յոթնամյա մի տղա Խոսե անունով: Դեռ շատ փոքր հասակում նա կորցրել էր ծնողներին և խնամակալվել ժլատ մորաքրոջ մոտ, որը, շատ փող ունենալով`համարյա ոչինչ չէր ծախսում իր զարմիկի համար:Խոսեն, որ երբեք չէր իմացել սիրո նշանակությունը, կարծում էր, թե դա կյանքի սովորական ձև է և դրա […]

Առաջադրանքներ

Առավոտ- լուսավոր, խամրած Աղբյուր- սառնորակ, ջինջ Երկինք- պարզ, երկնագույն, Օրիորդ- գեղեցիկ, խելացի, Անտառ- խիտ, մութ Կածան- անանցանելի, դժվարընթաց, Քաղաք- ձմեռային, հին Փողոց- զարդարված, լուսավոր Վերջալուս- տխուր, ցուրտ, Օձիք- ասեղնագործ, ժանյակաձև Զեփյուռ- աշնանային, թափացինկ, Գագաթ — ձյունոտ, բարձր Որդի- անկարգ, ավագ, Հագուստ- ժամանակակից, ազգային, Հուշ- ցավալի, թանկ

Առաջադրանքներ

1.Տրված ածականները  խմբավորեցե’ք  որակական և հարաբերական  ածականների. Որակական- քաղցր, արդար, պիղծ,հուզիչ, շիտակ ,  Հարաբերական- գիշերային , օձանման,  գավառական, հայրական,անապատային 2.Տրված բառերով կազմեցե’ք  նախադասություններ` դրանք գործածելով  և’ ածականի, և’ գոյականի  արժեքով. հսկա, վիրավոր, ազնվական Փոքր երեխաների մոտ նա հսկա էր։ Նա հսկա մարդ էր։ Վիրավորը ծանր վիճակում էր։ Տղան վիրավոր էր խաղի ժամանակ։ Ազնվականները իրենց լավ են դրսևորում։ Ազնվական մարդիկ իրենց լավ են դրսևորում։

Առաջադրանքներ

Կազմիր հետևյալ բառերի հոգնակին․                                                                                               Ակնաբույժ-անկնաբույժներ, գիսաստղ-գիսաստղեր, կիրք-կրքեր,եզրածալ-եզրածալեր, պատմուճան- պատմուճաններ, անցաթուղթ- անցաթղթեր, թեթևամիտ- թեթևամիտներ,  դրամահատ —դրամահատներ , ոստան- ոստաններ , շեղջ […]

Առաջադրանքներ

1.Տրված  խոսքի մասերից ածանցման միջոցով ստացե’ք գոյականներ. կարծր-կարծրություն, քամահրել-քամահրանք, նույն-նույնություն,  պայթել-պայթյուն 2.Գրեցե’ք  3-ական  անձ և իր  ցույց  տվող  գոյական: աղջիկ, տղա, ուսուցիչ, մատիտ, թուղթ, նկար, 3.Գրեցե’ք 3-ական  թանձրացական  և  վերացական գոյականներ: Վերացական։ ատելություն, զզվանք, սեր, Թանձրացական։ մատիտ, քանոն, մարդ 4.Որտեղ  անհրաժեշտ է գրեցե’ք մեծատառով. պղտոր Արաքսը, սրընթաց իջնելով Բյուրակնյա լեռներից, հանդարտ մտնում է Արարատյան դաշտ, […]

Առաջադրանքներ

Ընդգծել բառերը, որոնց մեջ կա—ուկ վերջածանցը (ընդամենը վեց բառ)մտրուկ, անմոռուկ, օձաձուկ, խղճուկ, ավելուկ, արջամուկ, կտրուկ, խենթուկ, շիկամուկ, մժղուկ, հայդուկ-ում վերջածանցըոռոգում, շշադդում, տրտում, երդում, շարժում, կերուխում, ծագում, կիսահում, հակում, բազում Յուրաքանչյուր բառաշարքում առանձնացնել 5-ական պարզ բառ:1.Բանակ, քույր, ոստյուն, ամառ, գյուղացի, աշխարհ, որսորդ, րոպե, առաջ, սահնակ:2.Եղբայր, վարք, շաբաթ, վստահ, անուն, կեսօր, քաղցր, սահուն, վաղորդայն, ոտք:3.Աշուն, եկեղեցի, ուսում, ուրբաթ, վայրի, ժամանակ, առողջ, Մարիամ, միակ, միրգ:4.Հնձվոր, թափոն, էտոց, նախորդ, երաժիշտ, խաղող, դիմակ,  թախիծ, անասուն, կապույտ, ճանապարհ: Ո՞ր բառն է, որ հոմանիշ չէ թավ գրված […]

Առաջադրանքներ

1.Կազմի’ր  բարդ և ածանցավոր  վեց  բառ     զարդ  արմատով: զարդանաղշ, զարդանկար, զարդատուփ, զարդեղեն, զարդապատկեր, զարդարդակիռարական 2. Կազմի’ր  երկու  նախադասություն  շահ  համանունով: Իր շահի համար մեղքը գցեց ընկերոջ վրա։ Պարսից բոլոր թագավորներին անվանել են շահեր։ 3. Կազմի’ր  վեց   բառ  -անք  վերջածանցով: ակնածանք,զարմանք, երազանք, աշխատանք, սխրանք, զրկանք 4.Մեկ  բառով բացատրի՛ր տրված  դարձվածքները և կազմի՛ր  նախադասություններ   դարձվածքներով. Գլուխ բերել,  լեզու առնել,  օձի […]

Առաջադրանք

1.Ընդգծիր ճիշտ ձևերը և դրանցով կազմիր նախադասություններ: Բազմիցս – բազմիցս անգամ Կրկին – կրկին անգամ Սովորացնել – սովորեցնել Ներեղություն – ներողություն Ի շնորհիվ – շնորհիվ Պայթեցնել – պայթացնել Թարմացնել – թարմեցնել Առաջին — առաջի Ես բազմիցս լսել եմ Կոմիտասի մասին։ Կուրսղեկը կրկին ասաց, որ ուշանալու դեպքում չեն սպասելու ոչ ոքի։ Բարձր կուրսեցիները սովորեցրին մեզ պարել։ […]

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы